Støtteordning

Støtteordning

Har du lyst til å være med oss å feire Alf Prøysen? Gjennom Prøysenfest! søker vi lokale tiltak over hele landet som på ulikt vis vil marker Alf Prøysens 100 års jubileum i 2014, for eller med barn og unge i alderen 0- 25 år. Det gis i hovedsak støtte på inntil 20 000 kr.

 

Hvem kan søke? Alle! Enkeltpersoner, foreninger, grupper, skoler, organisasjoner og andre. Det gis ikke støtte til musikkinnspillinger, instrumenter og annet musikkutstyr. Det kan heller ikke søkes støtte til prosjekter som allerede er gjennomført.

 

Søknadsfrister

Første søknadsfrist er 1. mai. Til denne fristen ønsker vi prosjekter som vil markere Prøysen i løpet av vår og sommer 2014. Prosjekter i forbindelse med markeringen av Prøysens fødselsdag 23. juli 2014 vil bli prioritert. Andre søknadsrunde har frist 1. september, til denne fristen søker vi prosjekter som skal gjennomføres høst og vinter 2014. Vi anbefaler at du har et budsjett klart før du begynner utfyllingen av søknadsskjemaet. Her finner du søknadsskjema.

 

Søknadsbehandling

Søknadene behandles av styringsgruppen i Prøysenfest! Alle får svar ca. en måned etter fristens utløp. Styringsgruppens vedtak er endelig.

 

Logo

Ved gjennomføring av arrangementer og prosjekter med støtte fra oss må Prøysenfest! logoen være synlig i alt materiell. Logoer lastes ned her.

 

Rapportering

Én måned etter gjennomført prosjekt må det leveres rapport og regnskap. Rapporteringsskjema lastes ned her. Vi håper på mange gode prosjekter som vil være endel av Prøysenfest!